Ljósm: ssnv.is
Ljósm: ssnv.is
Fréttir | 11. febrúar 2019 - kl. 11:52
Könnun á fjarskiptasambandi í dreifbýli á Norðurlandi vestra

Samgöngu- og innviðanefnd Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra stendur fyrir könnun á fjarskiptasambandi í dreifbýli á starfssvæði samtakanna. Á haustþingi SSNV í október 2018 var skipuð samgöngu- og innviðanefnd og er hlutverk hennar að vinna að upplýsingaöflum vegna samgönguáætlunar SSNV með starfsmönnum samtakanna. Ítarleg upplýsingaöflun og greining á þáttum er varða samgöngu- og innviðamál er grundvöllur þess að setja megi saman raunhæfar áætlanir um uppbyggingu samgöngumannvirkja og annarra innviða í landshlutanum, segir á vef SSNV.

Hluti af vinnu nefndarinnar er að skoða raunverulega stöðu fjarskipta á starfssvæðinu. Fram kemur á vef SSNV að staða mála í þéttbýli liggi nokkuð vel fyrir en staða í dreifbýlinu sé ekki alveg eins ljós. Fyrirliggjandi séu mælingar Póst- og fjarskiptastofnunar en þær gefi ekki raunsanna mynd af stöðu mála þar sem mælingar þeirra séu gerðar við bestu mögulegu skilyrði á þjóðvegi eða stofn/tengivegi. Oft sé það svo að þegar komið er heim að bæjum sé staðan allt önnur.

Til að fá betri upplýsingar um raunverulega stöðu fjarskiptamála í dreifbýli hefur nú verið sent út bréf sem berast á til allra bæja á starfssvæðinu. Bréfið inniheldur könnun á fjarskiptasambandi á viðkomandi bæ og er spurt um gsm samband, ljósleiðara, 3G og 4G. Einnig er spurt um stöðu mála á helstu vinnusvæðum jarðarinnar.

Boðið er upp á að könnuninni sé svarað á pappír eða á rafrænu formi. Rafrænu útgáfuna er að finna hér: http://www.ssnv.is/is/um-ssnv/konnun.

Nóg er að eitt svar berist frá hverjum bæ. Það er hins vegar mikilvægt að svör berist frá sem flestum bæjum svo að sú mynd sem upp verður dregin af stöðu fjarskiptamála í dreifbýli á Norðurlandi vestra verði eins rétt og kostur er, að því er segir á vef SSNV.

 

Höf. rzg

Húnahornið - Fréttavefur allra Húnvetninga - New