Fréttir | 19. desember 2014 - kl. 18:43
Fallist á 14 af 22 kröfum ríkisins um þjóðlendur
Niðurstöður óbyggðanefndar í ágreiningsmálum á svæði 8 norður

Óbyggðanefnd kvað í dag upp úrskurði í ágreiningsmálum um þjóðlendur á svonefndu svæði 8 norður (8A). Svæðið tekur til Húnavatnssýslu vestan Blöndu ásamt Skaga og skiptist í svæðin Skaga, Húnavatnshrepp, Húnaþing vestra, syðri hluta og Vatnsnes.

Á Skaga var fallist á kröfur íslenska ríkisins um að landsvæðin Almenningur á Skaga, Skrapatunguafrétt, ágreiningssvæði vegna Fannlaugarstaða og ágreiningarsvæði vegna Skálahnjúks séu þjóðlendur. Fallist var á varakröfu gagnaðila íslenska ríkisins um að ofangreind svæði séu jafnframt afréttir. Hafnað var kröfum um að Reynistaðaafrétt teldist til þjóðlenda.

Í Húnavatnshreppi var fallist á kröfur íslenska ríkisins um að landsvæðin Auðkúluheiði, Forsæludalskvíslar, landsvæði sunnan Grímstunguheiðar, Lambatungur, landsvæði sunnan Haukagilsheiðar og Lambatungna og hluti Kornsártungna séu þjóðlendur. Fallist var á varakröfur gagnaðila íslenska ríkisins um að ofangreind svæði séu jafnframt afréttir. Þá er að hluta til fallist á kröfur Landsvirkjunar um tiltekin réttindi á Auðkúluheiði vegna Blönduvirkjunar. Aftur á móti var því hafnað að Grímstunguheiði, Haukagilsheiði og Sauðadalur teldust til þjóðlenda.

Í Húnaþingi vestra, syðri hluta var fallist á kröfur íslenska ríkisins um að landsvæðin austurheiði Víðidalstunguheiðar, landsvæði sunnan Víðitalstunguheiðar, Húksheiði og Staðarhreppsafréttur séu þjóðlendur. Fallist er á varakröfur gagnaðila íslenska ríkisins um að ofangreind svæði séu jafnframt afréttir. Kröfum ríkisins um að vesturheiði Víðidalstunguheiðar, Aðalbólsheiði og Efranúpsheiði var hafnað.

Á Vatnsnesi var kröfum íslenska ríkisins um að Breiðabólstaðarafrétt/Engjabrekka teldist þjóðlenda hafnað.

Úrskurður óbyggðanefndar, ásamt skýringarkorti, er birtur á heimasíðu óbyggðanefndar (www.obyggdanefnd.is).

Þar kemur fram að sá sem ekki vill una úrskurði óbyggðanefndar skuli höfða einkamál innan sex mánaða frá útgáfudegi þess Lögbirtingablaðs sem útdráttur úr úrskurði sé birtur í. Er þá unnt að leggja til úrlausnar dómstóla hverja þá kröfu sem gerð hefur verið fyrir nefndinni.

Höf. rzg

Húnahornið - Fréttavefur allra Húnvetninga