Fréttir | 08. júní 2019 - kl. 20:15
Samgöngu- og innviðaáætlun Norðurlands vestra

Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra samþykktu á fundi sínum í vikunni Samgöngu- og innviðaáætlun Norðurlands vestra en hún hefur verið í vinnslu frá því síðla árs 2018. Í áætluninni forgangsraða heimamenn þeirri innviðauppbyggingu sem þeir meta brýnasta í landshlutanum. Í tilkynningu segir að það sé von samtakanna að áætlunin verði stuðningur við forgangsröðun verkefna ríkis og stofnana ríkisins. Samgöngur eru eðlilega stór kafli í áætluninni en einnig er fjallað um orkumál, bæði hitaveitur og raforku, fjarskipti, almenningssamgöngur, tengsl samgangna og innviða við stefnur og áætlanir ríkisins og fleira.

Í áætluninni sameinast sveitarfélögin á starfssvæði SSNV um tvö samgönguverkefni sem megináherslu. Það eru Skagastrandarvegur og Vatnsnesvegur. Skagastrandarvegur er kominn inn á samgönguáætlun en hvatt er til þess að þeim framkvæmdum verði flýtt vegna bágborins ástands vegarins. Uppbygging og styrking Vatnsnesvegar er ekki á samgönguáætlun ef frá er talin framkvæmdir við brúarstæði yfir Tjarnará sem nú standa yfir. Til viðbótar við þessi tvö verkefni forgangsraðar hvert sveitarfélag brýnustu framkvæmdum við stofn og tengivegi á hverjum stað.

Í áætluninni er fjallað ítarlega um stöðu fjarskiptamála í landshlutanum en í tengslum við vinnu við áætlunina var gerð könnun á fjarskiptum í dreifbýli og kom í ljós að ástand þeirra er mjög bágborið. Þó mælingar sýni bæði net- og GSM samband á útbreiðslukortum er veruleikinn engu að síður sá að samband er oft á tíðum mjög bágborið þegar komið er út fyrir veg og heim á bæi.

Eins og fram kemur í áætluninni eru verkefnin á starfssvæðinu ærin. Í tilkynningu segir að með því að setja fram áherslur landshlutans og forgangsraða þeim vilji sveitarfélög á Norðurlandi vestra leggja sitt af mörkum til að auðvelda og flýta fyrir töku ákvarðana og þar með brýnum framkvæmdum við samgöngu- og innviðauppbygginu í landshlutanum.

Áætlunina má sjá hér.

Höf. rzg

Húnahornið - Fréttavefur allra Húnvetninga