Fréttir | 30. mars 2024 - kl. 14:31
Kanna áhuga íbúa á sameiginlegu átaki í hnitsetningu lögbýla

Sveitarstjórn Skagabyggðar vill kanna áhuga íbúa á að sameinast um átak í merkjalýsingu, eða hnitsetningu lögbýla sinna, með aðkomu sveitarfélagsins að verkinu. Telur hún að með því að íbúar sameinist um verkefnið sé hægt að gera merkjalýsingar mun hagkvæmar fyrir íbúa. Tilkynning um þetta er að finna á vef Skagabyggðar.

Þar kemur fram að mikilvægt sé að tilkynna um áhuga á þátttöku í verkefninu fyrir 15. apríl næstkomandi á netfangið skaga.byggd@simnet.is, þannig hægt sé að leggja mat á umfang verkefnisins og skipuleggja hvernig aðkoma sveitarfélagsins gæti orðið að því.

Í tilkynningunni segir:

„Í vetur var staðfest reglugerð um merki fasteigna nr. 160/2024 en þar er í fyrsta lagi fjallað um skyldu eigenda fasteigna til þess að láta gera merki um fasteignir sínar. Í því felst að liggi ekki fyrir þinglýst og glögg merki eða skýr afmörkun í samræmi við gildandi lög er afmörkun fór fram þá beri eigendum að gera merkjalýsingu um fasteignir sínar. Þá ber eigendum að viðhalda merkjum fasteigna sinna og láta gera nýja merkjalýsingu í hvert sinn sem ný fasteign er stofnuð eða þegar breytingar verða á merkjum fasteignar s.s. með uppskiptingu eða þegar hún er sameinuð annarri.

Í öðru lagi er í reglugerðinni fjallað um merkjalýsingar, tilgang þeirra, efni og hvernig þær skulu útbúnar. Þá kemur fram á hvaða gögnum þær skulu byggja og hvernig þær skulu samþykktar. Þá er einnig fjallað um hvernig skuli skrá stærð fasteigna á grundvelli merkjalýsinga, sérstaklega með tilliti til þess þegar eignir eiga land að vatni eða sjó eða þegar fasteign fylgir eignarhlutdeild í óskiptu landi. Er þar einnig fjallað um mælingar landa og lóða og hvaða kröfur merki þurfi að uppfylla til þess að teljast glögg í skilningi laganna.

Í þriðja lagi er fjallað um merkjalýsendur en samkvæmt lögunum mega þeir einir gera merkjalýsingar sem fengið hafa til þess leyfi ráðherra og staðist próf. Í reglugerðinni er nánar fjallað um þær kröfur sem gerðar eru til merkjalýsenda, námskeiðahald, útgáfu leyfis og afturköllun þess. Þá er fjallað um hlutverk merkjalýsenda og þóknun þeirra.  Reglugerðina má lesa hér https://island.is/reglugerdir/nr/0160-2024.“

Höf. rzg

Húnahornið - Fréttavefur allra Húnvetninga